Maszyny jednoigłowe

Jednoigłowa stębnówka z transportem ząbkowo-stopkowym i automatycznymi funkcjami

Stębnówka z podwójnym transportem i automatycznym systemem smarowania

Jednoigłowa stębnówka z transportem ząbkowo-stopkowym i automatycznymi funkcjami

Jednoigłowa stębnówka z potrójnym transportem, powiększonym chwytaczem i regulacją nakraczania

Jednoigłowa stębnówka z potrójnym transportem i energooszczędnym silnikiem.

Stębnówka jednoigłowa z potrójnym transportem i automatycznym system smarowania

Stębnówka jednoigłowa z potrójnym transportem i powiększoną powierzchnią roboczą

TYPICAL GC20606-1L18-D2T3 automatyczna stębnówka z potrójnym transportem do ciężkiego szycia

Jednoigłowa automatyczna stębnówka z potrójnym transportem

Stębnówka z potrójnym transportem i bezpośrednim napędem

Jednoigłowa stębnówka z potrójnym transportem i powiększonym chwytaczem

Stębnówka z potrójnym transportem i powiększonym chwytaczem